perustiedot

 

Meri-Lapin kuntapalvelut liikelaitoskuntayhtymä aloitti toiminnan 1.8.2009. Liikelaitoskuntayhtymä oli Kemin kaupungin, Keminmaan kunnan, Simon kunnan ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perustama organisaatio, jonka toiminta-ajatuksena oli tuottaa ja järjestää laadukkaita ja terveyttä edistäviä ateriapalveluja, talous- ja henkilöstöhallinnon ja muita tukipalveluja kustannustehokkaasti. Toiminta yhtiöitettiin 1.12.2022 alkaen Meri-Lapin kuntapalvelut Oy:ksi. Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin sulauduttua 1.1.2023 alkaen Lapin hyvinvointialueeseen siirtyi omistus siltä osin Lapin hyvinvointialueelle. Tällä hetkellä (1.12.2022 alkaen) omistus on seuraava: Kemin kaupunki 48%, Keminmaan kunta 29%, Simon kunta 12% ja Lapin hyvinvointialue 11%.

Ylin päätöksentekijämme on yhtiökokous, joka kokoontuu normaalisti 1 kerran vuodessa. 

Toimitusjohtajana toimii Aulis Martikainen.

Ruokapalveluissa on yhteensä vajaat 80 vakinaista työntekijää ja tilanteesta riippuen muutamia määräaikaisia. Vastaamme omistajakuntiemme ruokapalveluista sekä Lapin hyvinvointialueen osalta Simon, Kemin ja osittain Keminmaan sote-sektorin ruokapalveluista.

Meri-Lapin kuntapalvelut Oy vastaa myös Keminmaan kunnan IT-tukipalveluista 2 henkilön voimin.

Työsuojelupäällikkönä toimii Aulis Martikainen, työntekijöiden työsuojeluvaltuutettu on Jaana Härkönen ja toimihenkilöiden työsuojeluvaltuutettu Arja Väärälä.

Liikevaihtomme on vuodessa noin 7 miljoonaa euroa.

 

ilmoittajansuojelu (whistelblowing)

Ilmoittajansuojelu antaa suojan eräiden väärinkäytösten ilmoittajille. Ilmoittaja on henkilö, joka työnsä yhteydessä havaitsee Euroopan unionin tai kansallisen oikeuden rikkomista ja tekee siitä ilmoituksen ilmoituskanavaan. Väärinkäytöksistä ilmoittaminen on tärkeää yleiseen etuun kohdistuvien uhkien ja vakavien haittojen ennaltaehkäisemiseksi. Oikeuskanslerin web-sivuilla voit tutusta ilmoittajansuojeluun ja sen kautta voi lähettää ilmoituksen sähköisesti.

.