Tavoitteet

2010: käytäntöjen yhtenäistäminen, toimintojen prosessointi, uuden toimintamallin suunnittelu, uudet palvleualueet

2011: uuden toimintamallin edellyttämät muutostyöt ja toimintamallin käyttöönotto

2012: taloudellisuus ja tehokkuus

2013: uuden toimintamallin hyötyjen optimointi ja haittojen minimointi

2014: palvelusopimukset omistajien kanssa

2015: kestävän ruokapalvelun periaatteet

2016: ruokapalvelun uudenlaisten toteutusmahdollisuuksien selvittäminen

2017: ympäristöjärjestelmän sertifioinnin valmistelu 

2018: Ravintokeskus Meren varastojen ja tavaravirtojen kehittämisen suunnittelu ja toteutus. Taloudellinen tavoite toiminnallisten muutosten myötä kustannustehokkuuden parantaminen.

2019: työhyvinvoinnin kehittäminen

2020: toiminnan tasapainottaminen

.

.

.