Ympäristöpolitiikka

MLKP sitoutuu laatu- ympäristö- ja TTT-järjestelmien jatkuvaan kehittämiseen ja parantamiseen.

Noudatamme voimassa olevaa lainsäädäntöä ja yhteiskunnan asettamia vaatimuksia.

 

Ympäristöpolitiikka

 

Liikelaitoskuntayhtymä pyrkii kaikessa toiminnassaan edistämään kestävää kehitystä ja vähentämään toimintansa haitallisia vaikutuksia ympäristöön.

Vastuullinen raaka-ainehankinta, tehokkaat tuotantoprosessit, energiaa säästävät laiteinvestoinnit ja ruokahävikin vähentäminen ovat toiminnan keskiössä.

Vaadimme myös yhteistyökumppaneilta ympäristömyönteistä toimintatapaa.

!