Laatupolitiikka

MLKP sitoutuu laatu- ympäristö- ja TTT-järjestelmien jatkuvaan kehittämiseen ja parantamiseen.

Noudatamme voimassa olevaa lainsäädäntöä ja yhteiskunnan asettamia vaatimuksia.

 

Laatupolitiikka

 

Meri-Lapin kuntapalvelujen päätehtävä on tuottaa palveluja omistajilleen perussopimuksen ja palvelusopimusten mukaisesti.

Toiminnan jatkuvan kehittämisen avulla haluamme tehdä asioita aina paremmin ja paremmin. Toimimme tehokkaasti ja taloudellisesti, mutta kestävällä tavalla.

Keskeinen arvomme on toiminnan tasapainoinen kehittäminen asiakkaiden, talouden, henkilöstön, organisaation ja toimintaympäristön näkökulmista.

Seuraamme ja mittaamme asiakkaiden, työntekijöiden ja omistajiemme odotuksia kehittääksemme jatkuvasti toimintaamme.

Asiakaspalaute luo perustan palvelujemme kehittämiselle.

.