Keminmaan kunta

Yksinyrittäjien tukihakemus ja ohjeet

Tällä lomakkeella voit hakea avustusta, jos yrityksesi YTJ-rekisterin mukainen kotikunta on Keminmaa. Yrityksesi kotikunta ei ole välttämättä sama kuin oma asuinkuntasi tai kunta, jossa yrityksesi harjoittaa liiketoimintaa. Voit tarkistaa yrityksesi kotikunnan ja muut tiedot YTJ-rekisteristä. Jos yrityksesi kotikunta on muu kuin Keminmaa, sinun tulee hakea avustusta ko. kunnalta, eli ei tällä lomakkeella. Avustusta voi saada päätoiminen yksinyrittäjä, mukaan lukien freelancerit, jolla ei ole työntekijöitä tai yrittäjäkumppania. Yrittäjän pitää osoittaa, että hänen taloudellinen tilanteensa on vuodenvaihteen jälkeen heikentynyt koronaviruksen takia. Yrityksellä ei ole saanut olla taloudellisia vaikeuksia ennen koronakriisiä, eikä sillä saa olla verovelkaa. Tuen suuruus on 2000 euroa ja se on kertakorvaus. Tuki myönnetään yksinyrittäjän toiminnan harjoittamisesta johtuvien menojen kattamiseen. Avustusta voidaan maksaa 16.3.2020–31.8.2020 välillä aiheutuneisiin kustannuksiin. Tuki on määräaikainen ja sitä voi hakea 30.9.2020 saakka. Täytä tiedot ja liitä liitetiedostot mukaan, paina lopuksi Lähetä hakemus. Lähetys kestää muutamista sekunneista noin pariin minuuttiin riippuen käytössä olevast tietoliikennyhteydestä. Ruudun vasemmassa alareunassa näkyy tietojen lähetyksen eteneminen prosentteina. Mikäli lähetys epäonnistuu, voit aina lähettää tiedot uudelleen. Viimeisin hakemus otetaan käsittelyyn. Punaisella merkityt tiedot tulee vähintään antaa.

Hakijan perustiedot

max 20 merkkiä
Henkilötunnus vain, jos Y-tunnusta ei ole.
max 100 merkkiä
max 100 merkkiä
max 30 merkkiä
max 50 merkkiä
Voit tarkistaa tiedon YTJ-rekisteristä
max 50 merkkiä
max 15 merkkiä
max 255 merkkiä
max 255 merkkiä
max 11 merkkiä
max 100 merkkiä
max 50 merkkiä

Toiminnan kuvaus

max 50 merkkiä
Käytä tässäTilastokeskuksen toimialaluokitusta

huom! tuki ei koske päätoimisia maatalousyrityksiä

Tukea ei voi käyttää yrittäjän palkan maksamiseen. Kuvaile yritystoiminnan kulut, joihin käytät tukea esim. vuokrat, laitekulut, tilitoimisto jne

Avustuksen edellytykset

Avustusta voi saada seuraavilla edellytyksillä: Hakija on toiminnan oikeudellisesta muodosta ja rahoitustavasta riippumatta, yksin taloudellista toimintaa harjoittavaa Suomessa toimiva päätoiminen yrittäjä, jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa ja jolla on yrittäjän eläkevakuutus (YEL-vakuutusnumero) tai joka voi esittää vähintään vuosittaisen 20 000 euron yrittäjätulon tai laskutuksen. Mikäli yritys aloittanut alle 6 kk sitten tulee osoittaa, että jo syntynyt tulovirta olisi jatkuessaan johtanut 20 000 euron laskutukseen 12 kuukauden ajanjaksolla. Yksinyrittäjällä arvioidaan olevan edellytykset kannattavaan toimintaan, mikäli yritystoiminta on ollut kannattavaa vuoden 2019 tilinpäätökseen tai ennakkoveroilmoitukseen perustuen. Mikäli yksinyrittäjällä on verovelkaa, hänellä tulee olla Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi. Kannattavan toiminnan arvioinnissa voidaan ottaa huomioon yksinyrittäjän selvitys poikkeuksellisesta tilanteesta vuonna 2019. Yksinyrittäjän yritystoiminnan taloudellisen tilanteen ja liikevaihdon heikentyminen 16.3.2020 jälkeen on todennettava jäljennöksillä kirjanpidosta ja/tai tiliotteista (kulut ja myyntituotot). Merkittävänä heikentymisenä voidaan pitää sitä, että myyntituotot ovat laskeneet 30 % tai enemmän.

Vakuutan yritystoiminnan täyttävän avustuksen edellytykset:

Hakijan de minimis -tuet

De minimis -tuki tarkoittaa julkista yritystukea, jonka määrän Euroopan Unioni on tulkinnut niin vähäiseksi, ettei se vääristä kilpailua tai vaikuta EU-jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Yritykselle voidaan myöntää enintään 200 000 euroa de minimis -tukea kolmen peräkkäisen verovuoden kuluessa. Maantiekuljetusten alalla toimivalle yritykselle de minimis -tukea voi olla enintään 100 000 euroa. Tukipäätöksessä on ilmoitettu, jos kyseessä on de minimis -tuki. Yrityksen tulee itse huolehtia, että eri päätöksillä myönnettyjen de minimis -tukien yhteenlaskettu määrä ei ylitä sallittua maksimäärää. Lisätietoa:
https://tem.fi/vahamerkityksinen-tuki-eli-de-minimis-tuki

Liitetiedostot

Liitteiksi käyvät PDF-, Word-, Excel- ja OpenOffice/LibreOffice-tiedostot sekä yleisimmät kuvatiedostot ja zip-tiedostot.
Nimeäthän liitteet mahdollisimman selvästi - se nopeuttaa käsittelyä.
Tähdellä (*) merkityt liitteet ovat pakollisialiite 1:

liite 2:

liite 3:

liite 4:

liite 5:

liite 6:

liite 7:

liite 8:

liite 9:

liite 10:

Ehdot Kunnan myöntäessä avustuksen tämän hakemuksen perusteella syntyy avustuksensaajan ja kunnan välille valtionavustuslain (688/2001) 7 § 3 momentin mukainen sopimus, johon sovelletaan seuraavia ehtoja: Avustusta saa käyttää yksinyrittäjän taloudellisen tilanteen vakauttamiseen koronaepidemian aikana ja sen jälkeen. Avustusta saa käyttää ainoastaan tähän tarkoitukseen. Avustusta ei saa siirtää toisen tahon tai henkilön käytettäväksi Avustuksen määrä on 2 000 euroa. Avustus on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen annetun komission asetuksen (EU) N:o 1407/2013 mukaista vähämerkityksistä valtiontukea (de minimis -tuki). Kunta maksaa avustuksen hakemuksessa ilmoitetulle pankkitilille. Avustuksensaajan tulee viipymättä palauttaa virheellisesti, liikaa tai ilmeisen perusteettomasti saamansa avustus. Väärinkäyttötapauksessa kunta voi periä maksetun avustuksen takaisin. Avustuksen saaja sitoutuu antamaan tarvittaessa avustuksen myöntäneelle kunnalle tarvittavat tiedot sen varmistamiseksi, että avustusta ei ole käytetty ehtojen vastaisesti. GDPR-tiedote
Peruuta lähetys